Estades en empreses

El professorat d’FP pot dur a terme estades formatives en empreses. Es poden fer en qualsevol empresa o entitat (organismes o institucions) de l’àmbit de les Illes Balears, l’Estat espanyol o la Unió Europea, sempre que l’activitat professional estigui relacionada amb el perfil professional i els mòduls que imparteixen els professors interessats.

Més informació

contacte al CInFP-IB: Silvia López