Aules d’emprenedoria

Les aules d’emprenedoria són espais on es potencia la competència emprenedora i on es concep l’estudiant com a protagonista del seu procés d’aprenentatge. El professor és un guia pels estudiants en el procés d’ensenyament-aprenentatge.

PRESENTACIÓ DE LES AULES

Totes les illes ja disposen de centres amb aules d’emprenedoria.

Cada centre educatiu disposa d’una persona encarregada de la coordinació de l’aula d’emprenedoria.

A les aules d’emprenedoria poden participar tots els alumnes que cursen Formació Professional i també els exalumnes que fa com a màxim 3 anys que han finalitzat els seus estudis de Formació Professional.

Els objectius de les aules d’emprenedoria són:

  • Desenvolupar les “soft skills”- creativitat, lideratge, flexibilitat, compromís, etc.
  • Crear un espai físic per potenciar la curiositat per l’emprenedoria, innovació i el treball en equip.
  • Fomentar la col·laboració i aprenentatge entre alumnes, exalumnes, empreses, institucions i organitzacions.
  • Guiar als alumnes en el seu projecte empresarial
  • Facilitar la constitució d’empreses i l’autoocupació de manera responsable , social i ètica.

més informació

Vídeo fet per l’aula d’emprenedoria del CIFP Son Llebre

El CIFP Juníper Serra organiza unas jornadas para acercar el mundo del emprendimiento al alumnado de los Grados Superiores de Hotelería Juníper

Presentació aules d’emprenedoria a la Xarxa de Serveis Públics Empresarials de les Illes Balears

Pàgina Web de la Xarxa de Serveis Públics Empresarials

L’IES Marc Ferrer de Formentera comptarà amb una aula d’emprenedoria

Jornada d’emprenedoria a Eivissa

Una nueva generación de emprendedores (article a Periódico de Ibiza)
Èxit de la I Jornada d’emprenedoria i màrqueting de l’IES sa Blanca Dona (web IES sa Blanca Dona)

Notícies TV (veure minuts 4.42 a 6.27)

Programa finançat pel Ministeri d’Educació i Formació Professional i per la Unió Europea-NextGenerationEU, en el marc del Mecanisme del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència